Het midwinterhoornblazen kent een interessante geschiedenis: Het gebruik zou volgens een algemeen verbreide opinie zijn oorsprong vinden in de Germaanse joelfeesten, de feesten die zich afspeelden rond de midwinter-zonnewende (21 december). De voorloper van de midwinterhoorn, de ossenhoorn, zou rond die tijd geblazen zijn om de god Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir, die de zon verslindt waardoor het altijd donker zal zijn. Als Wodan er in slaagt de Fenrir te verjagen, dan zal het licht terug kunnen komen. Zowel de ossenhoorn als de midwinterhoorn werden ook als communicatiemiddel gebruikt. Zo is in Drenthe de boerhoorn bekend. Deze werd door de boerrichter, die aan het hoofd van de boerschop stond, gebruikt om de boeren bijeen te roepen. Van de midwinterhoorn is onder andere bekend dat hij in de grensstreek gebruikt werd om smokkelaars te waarschuwen voor de politie. We blazen dit vanuit onze bedoeling om de traditie te handhaven. Daarnaast vinden wij het leuk om elkaar te ontmoeten, te oefenen en met elkaar voor publiek te blazen. We blazen altijd tijdens de midwinterwandeling op 2e Kerstdag in Geesteren, Gelderland. Een wandeling die wij zelf organiseren. Ook worden we gevraagd om tijdens winwinterwandelingen in omliggende dorpen te blazen of tijdens evenementen of belangrijke traditionele momenten.
Midwinterhoornblaozers Geesteren
 Techniek van het blazen Techniek van het blazen